A A A K K K
для людей із порушенням зору
Іршанська селищна рада
Коростенський район, Житомирська область

До уваги жителів громади, що надали прихисток внутрішньо переміщеним особам!

Дата: 12.05.2022 13:47
Кількість переглядів: 613

Роз’яснення щодо застосування норм Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333,

у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 490  

 

Крок 1. Особи, що прихистили внутрішньо переміщених осіб та мають право на отримання компенсації витрат

Компенсацію можуть отримати громадянам України віком від 18 років, які є власниками житла, або їх  представникам, наймачам (орендарям) житла державної або комунальної власності, спадкоємцям , які прийняли спадщину і безоплатно розміщували внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім'ї, у розумінні Сімейного кодексу України, для покриття понесених ними витрат, пов’язаних з розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Власники/співвласники жилих приміщень

Відповідно до статті 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (приватизація, міна, купівля-продаж, дарування, спадкування та ін.).

Частиною першою статті 182 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Право власності на нерухомість виникає в особи з моменту реєстрації такого права, яка проводиться уповноваженими на те суб’єктами відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Підтвердженням права власності є витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім випадку набуття права власності до 1 січня 2013 року.

 Для випадку набуття права власності до 1 січня 2013 року до інших документів, які встановлюють права на володіння нерухомістю відносяться:

договори, на підставі, яких набувається право власності (купівлі-продажу, дарування, міни);

свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;

свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;

свідоцтво про право на спадщину;

свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя;

судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття права власності на нерухоме майно;

інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття права власності на нерухоме майно, у т.ч. інформація з погосподарських книг.

Щодо отримання компенсації власником житла за розміщення у ньому внутрішньо переміщених осіб, які є членами його сім'ї

Згідно з положеннями Житлового кодексу УРСР (стаття 150) громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди.

Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України (СК України) сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Окремо слід зазначити, що відповідно до положень глави 16 СК України батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дітей, зокрема якщо діти продовжують навчання (до досягнення ними 23 років).

Отже, компенсація не надається власникам житла за прихисток членів сім'ї – дружини, чоловіка, їх неповнолітніх дітей, інших членів сім'ї, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом (батьки, повнолітні діти, тощо).

 

Крок 2. Процедура реєстрації для подальшого отримання компенсації витрат за розміщених внутрішньо переміщених осіб

Особа, яка бажає тимчасово надати прихисток внутрішньо переміщеним особам (далі - ВПО) може звернутись до місцевої влади або самостійно розмістити на веб-ресурсі «Прихисток» інформацію про наявне жиле приміщення.

Не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня після розміщення ВПО в житловому приміщенні необхідно в довільній формі скласти заяву, у якій зазначити прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та подати її до органу місцевого самоврядування. Це можна зробити особисто, прийшовши до виконавчого органу сільської, селищної, або відправити документи на їх офіційну електронну адресу.

Особи, що розмістили ВПО зобов’язані також в день припинення їх розміщення або зміни їх кількості подати за обраним вище способом в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні, з зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому жилому приміщенні.

З урахуванням наведених змін, забезпечено можливість отримання компенсації власниками житлових приміщень, які виїхали за межі міста розташування житла (закордон) та бажають надати прихисток для ВПО, однак не можуть фізично подати заяви до виконавчих органів за місцем розташування жилого приміщення для реєстрації у соціальному проєкті.

 

Крок 3. Прийняття заяв виконавчим органом та приклад розрахунку людино-днів для виплати компенсації витрат

Для того, щоб отримати компенсацію особа, що розмістила ВПО не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до органу місцевого самоврядування за місцем розташування жилого приміщення особисто в паперовій формі або в електронному вигляді на офіційну електронну адресу заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

У разі подання заяви в паперовій формі особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, пред’являє:

документ, який посвідчує його особу;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО (далі - людино-день), з дня її розміщення, але не раніше дати взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом або через Портал Дія.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77грн

Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

Наприклад:

особа розмістила 2 ВПО і надавала прихисток протягом 30 календарних днів, виплати будуть становити: 14,77 грн х 2 х 30 = 886,20 грн

Пам’ятайте, що для отримання компенсації необхідно обов’язково подати заяву при заселенні ВПО і щомісяця подавати заяву на виплату.

 

Крок 4. Процедура розгляду заяв та проведення перевірки наведених у заяві відомостей

Відповідний виконавчий орган розпочинає розгляд заяв, який триває п’ять робочих днів. Перебіг цих днів слід рахувати з наступного дня отримання такої заяви.

Під час розгляду заяв, працівникам відповідних виконавчих органів слід звернути увагу на ті, що містять інформацію про розміщення чотирьох і більше ВПО, а також осіб з інвалідністю, осіб старше шістдесяти років, матерів одиначок, членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, інших вразливих груп населення (це внутрішньо переміщені особи, які потрапили у складні життєві обставини не внаслідок внутрішнього переміщення, а внаслідок хвороби, чи інших чинників). Такі заяви формуються в окремий перелік по формі згідно з додатком 2 до Порядку, з метою компенсації витрат за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи проводять перевірку наведених у заяві даних, у разі потреби з відвідуванням місця проживання ВПО, або наприклад, шляхом телефонного опитування ВПО, з метою підтвердження інформації вказаної у заяві, а також перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання.

Підтвердити соціальний статус особа може пред’явивши відповідні документи, які підтверджують її приналежність до вразливих груп населення, зокрема довідки з медичних установ, органів державної влади, зокрема соціальних органів, відповідні посвідчення тощо.

У разі коли за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві недостовірної інформації, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відмову у виплаті компенсації.

 

Крок 5. Узагальнення наданих у заявах інформації у переліки та визначення  обсягу та джерел компенсації витрат

За результатами перевірки відповідний виконавчий орган, держадміністрації узагальнюють надану у заявах інформацію у переліки згідно з додатками 2 та 3 до Порядку (далі - переліки) визначають обсяг та джерело компенсації витрат особам, що розмістили ВПО, та подають переліки до відповідної обласної військової адміністрації, Київської міської військової

Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

 

Зверніть увагу!

Особа, що прихистила переселенця, який отримує допомогу на проживання (постанова КМУ № 332) має право на відповідну компенсацію витрат за наданий прихисток відповідно до Порядку затвердженого постановою КМУ № 333!.

 Вказана компенсація не впливає на отримання власником домогосподарства субсидії!

 

Відділ містобудування, архітектури, економіки та агропромислового розвитку

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь