Іршанська громада
Коростенський район, Житомирська область

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в смт Іршанськ

Дата: 09.07.2019 13:30
Кількість переглядів: 4364

Правила
 користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в смт Іршанськ

Фото без опису

1. Загальні положення

1.1 Дані правила визначають порядок користування споживачами послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення в смт. Іршанськ, а також порядок відключення споживачів від мереж водопостачання та водовідведення в смт. Іршанськ, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання і водовідведення і перебувають на балансі Комунального підприємства «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської селищної ради, та розроблені згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу 27.06.2008 № 190, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання, та водовідведення», Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність», Порядку  подання засобів вимірювальної техніки та періодичну повірку, обслуговування та ремонт».

1.2    Ці Правила є обов’язковими для всіх споживачів (юридичних та фізичних осіб), що мають у власності (користуванні, оренді, найму) приміщення, будинки, споруди, системи водопостачання і водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення селища, і з якими комунальним підприємством «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської селищної ради укладено договір на отримання питної води, та/або скидання стічних вод,  або які до моменту укладення договору фактично користуються цими послугами.

1.3   Терміни, що вживаються в цих Правилах:

Споживачі  – фізичні або юридичні особи, які отримують або мають намір отримати послуги з водопостачання та/або водовідведення, є власниками (наймачами, орендарями) приміщення, будинку, споруди, або яким належить право володіння користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, зареєстроване у встановленому порядку, системи водопостачання та/або водовідведення яких безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення , з якими виробником укладено договір на отримання питної води, та/або скидання стічних вод, або які до моменту укладення договору фактично користуються цими послугами.

Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – комунальне підприємство «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської селищної ради).

Порушник – споживач, який самовільно без отримання відповідного дозволу і укладення договору, приєднався до мереж централізованого комунального водопостачання та/або водовідведення, або користується послугами з водопостачання, та/або водовідведення.

 Водопровідна мережа – трубопроводи до яких приєднуються вводи споживачів.

Мережа водовідведення – мережа, яка з’єднує випуски групи будинків або будівель в цілому.

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

Вулична мережа водовідведення – трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків тощо.

Межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водопостачання та водовідведення і споруд на них між власниками і користувачами.

Технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єктів будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водопостачання, водовідведення.

Точка розподілу – місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання.

1.4 Межею вуличної мережі водовідведення, яку обслуговує виробник, є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової мережі водовідведення – перший від будинку колодязь включно.

1.5 У випадку відсутності контрольного колодязя на випуску водовідведення межею будинкової мережі є її приєднання до вуличної мережі.

1.6 Якщо мережі водопостачання і водовідведення, що належать виробнику, проходять по земельній ділянці, переданій на правах власності або користування суб’єкту господарювання, останні не повинні протидіяти ліквідації течі та усуненню інших пошкоджень мереж на цих ділянках.  

2. Договірні відносини між виробником та споживачами

2.1 Договірні відносини щодо користування споживачами системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», та з урахуванням вимог цих Правил.

3. Розрахунки за відпущену питну воду, приймання стічних вод

3.1 Розрахунки за спожиту питну воду, скид стічних вод здійснюються на основі показів засобів обліку.

3.2 Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

3.3 У разі безоблікового водокористування виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

3.4 Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

3.5. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, недоцільність встановлення засобів обліку, їх відсутність тощо) розрахунок витрат води споживачами, які не мають засобів обліку, за узгодженням з виробником виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими у встановленому порядку.

3.6 Розрахунки за спожиту питну воду, скид стічних вод, здійснюються усіма споживачами щомісячно відповідно до умов договору.

3.7 Витрати, пов’язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, підлягають відключенню від цих систем, оплачуються їх власником.

3.8 Плата за воду, яка використовується на поливання дворів, зелених насаджень, газонів, присадибних ділянок, сплачується споживачами відповідно до показів обліку води або норм водоспоживання.

3.9 Споживачі, що мають власні водозабори і скидають стічні води до мереж централізованого водовідведення, при відсутності засобів обліку стічних вод подають виробнику дані про об’єм та показники якості стічних вод відповідно до умов договору.

У випадку ненадання споживачами інформації про обсяг стічних вод плата нараховується за визначеними обсягами водовідведення, зазначеними у договорі.

3.10 Якщо споживачі, що мають власні водозабори і у визначений строк не надіслали даних про обсяги скиду стічних вод до мереж водовідведення за попередній місяць або надіслали недостовірні дані щодо обсягів скиду, виробник відповідно до умов договору здійснює розрахунок оплати за скид стічних вод за розрахунками попереднього місяця або за пропускною спроможністю відповідних мереж споживачів. При цьому виробник має право зробити перерахунок за період подання споживачами недостовірних даних в межах строку позовної давності.

3.11. При недопущенні Виробника до засобів обліку Споживача, або неповідомлення Виробника про показники лічильника понад два місяці, Споживачі переводяться на нормативне споживання, та плата нараховується за встановленими нормами. При цьому стягнення заборгованості за спожиті послуги з постачання питної води і водовідведення проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України з урахуванням положень цього Порядку.

3.12. Вода, що використовується на поливання вулиць та зелених насаджень смт. Іршанськ, заповнення водойм і заливання ковзанок, в розрахунках за стічні води не враховується при наявності засобу обліку та водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби. У разі наявності додаткового джерела, не питного водопостачання поливати вулиці та зелені насадження питною водою не допускається.

Плата за воду, яка використовується на поливання дворів, вулиць, зелених насаджень, газонів, прибирання громадських і дворових туалетів тощо, сплачується споживачами (субспоживачами) відповідно до показів засобів обліку води або норм споживання.

Витрати води в громадських туалетах сплачується споживачами, на балансі якого вони перебувають.

Витрати води для поливання прибудинкових територій визначаються на підставі показів засобів обліку, встановлених на поливальних трубопроводах, або згідно з чинними нормами споживання.

4. Приєднання об’єктів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

  4.1 Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику таких послуг надаються технічні умови.

4.2 Виробник послуг надає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску.

4.3 Виконання технічних умов є обов’язковим при розробленні проектів на об’єкти будівництва.

4.4 Забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів). 

4.5 З’єднування систем водопостачання об’єкта, який підключений до системи централізованого питного водопостачання, з водопроводами, які підключені до власних джерел водопостачання, можливо за погодженням із виробником.

5. Щорічна інвентаризація

5.1 З метою повноти обліку водоспоживання і водовідведення споживачами, виробник один раз на рік проводить інвентаризацію, яка полягає у:

5.1.1 Перевірці відомостей про склад сім’ї, норми водоспоживання (за відсутності засобу обліку).

5.1.2 Обстеженні вузла обліку води із контрольним зняттям показників прибору обліку води, перевіркою збереження пломб, та дотриманням строків держповірки.

5.1.3 Перевірці наявності технічної документації на ввод водопроводу, вузол обліку води, розроблені на підставі технічних умов виробника і погодженим з ним.

5.1.4 Повідомленні споживача про існуючу заборгованість за надані послуги перед виробником – комунальним підприємством «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської селищної ради.

5.1.5 Виводі із експлуатації приборів обліку води зі сплившим строком держповірки.

5.1.6 Врученні боржникам претензій та попереджень про припинення надання послуг.

5.1.7 Укладенні договорів із споживачами, які не уклали ці договори.

5.1.8 Перевірці водопостачання відключених домоволодінь.

5.1.9 Введенні зібраної інформації до абонентської бази.

5.2 Акт інвентаризації складається контролером виробника акуратно, без виправлень і описок, та підписується споживачем.

5.3 Претензія (попередження) споживачу вручається під розписку або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення.  

5.4 В разі, якщо із споживачем не укладений договір, контролер виробника в акті інвентаризації робить помітку: «Споживачу необхідно в 10-денний термін звернутися до КП «Іршанське комунальне підприємство» з питань укладення договору.»

5.5 В разі, якщо у споживача відсутня технічна документація вводу водопроводу, вузла обліку води, в акті інвентаризації робиться запис наступного змісту: «Споживачу у 10-денний строк надати розроблену, погоджену з комунальним підприємством технічну документацію». При цьому технічні умови, видані для розроблення технічної документації, не є підставою для виконання земляних, будівельних, монтажних робіт.

5.6 Для проведення інвентаризації виробник видає своїм працівникам службові посвідчення, в яких повинна бути фотографія, прізвище, ім’я по-батькові представника, його посада, строк дії і № посвідчення, підпис директора і печатка підприємства.

6.  Система обліку водопостачання та водовідведення

6.1 Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється виробником і споживачами засобами вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру або пройшли державну метрологічну атестацію.

6.2 Вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі балансової належності мереж виробника та споживача, або за згодою виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного вводу.

6.3 Обладнання вузла обліку здійснюється за рахунок споживачів.

6.4 Установка засобів обліку здійснюється відповідно до проекту, погодженого виробником.

6.5 Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання  води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором, а у разі укладення співвласниками багатоквартирного будинку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) таких вузлів обліку забезпечуються виконавцем комунальної послуги за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

6.6 Споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, з’єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування.

У разі самовільних дій споживач сплачує витрату води згідно з пунктами 3.3, 3.4 цих Правил.

6.7 Зняття показів засобів обліку здійснюється представником виробника у присутності споживача або самим споживачем.

Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими споживачем відомостями, виробник проводить перерахунок кількості поданої питної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжності згідно з показниками засобів обліку. Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо виробником не було виявлено факт штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб.

6.8 Якщо вести облік води за показами засобів обліку неможливо з причин, що не залежать від споживача та зафіксовані в установленому порядку (зняття засобу обліку виробником, пошкодження скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води за термін відсутності засобу обліку (але не більше 2-х місяців) визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців кількість води визначається за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку не менше 15 днів.

6.9 Витрати води споживачами, що не мають засобів обліку, визначаються за середньодобовими даними, розрахованими відповідно до показів контрольного засобу обліку до установки засобів обліку.

7. Витоки води

7.1 У разі виявлення витоку води через псування санітарно-технічних приладів та арматури, пошкодження мережі водопостачання, нераціонального використання води, у випадку, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини споживача, останній здійснює розрахунок за воду з виробником згідно з п. 3.3 цих Правил.

8. Випадки припинення надання послуг, або відключення

споживача від мереж водопостачання та водовідведення

8.1 За власним бажанням Споживача.

Для цього споживач подає заяву у довільній формі до Комунального підприємства «Іршанське комунальне підприємство» Іршанської селищної ради, в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключенню від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та місця скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує представник КП «Іршанське комунальне підприємство», який оформляє акт про відключення за заявою споживача та за рахунок споживача. Від’єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги. На момент відключення абонент зобов’язаний здійснити оплату за надані послуги в повному обсязі.

При виконанні всього вище наведеного споживач знімається з абонентського обліку у КП «Іршанське комунальне підприємство».

8.2 В разі виявлення безоблікового водокористування.

Якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

В цьому випадку розрахунки за спожиту питну воду, скид стічних вод проводяться за пунктами 3.3, 3.4 даних Правил.

8.3 В разі виявлення штучного пошкодження споживачем цілісності та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, з’єднання засобів обліку.

В цьому випадку розрахунки проводяться відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цих Правил.

8.4 В разі псування санітарно-технічних приладів, пошкодження мережі водопостачання, нераціонального використання води.

В цьому випадку розрахунки проводяться відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цих Правил.

8.5 В разі відсутності укладеного договору між виробником і споживачем на послуги з водопостачання, скид стічних вод, або при відмові споживача укласти такий договір.

8.6 В разі відсутності відповідного дозволу і технічних умов, виданих виробником.

8.7 При недопущенні представника Виробника до перевірки засобу обліку води, та/або огляду системи водопостачання і водовідведення.   

В цьому випадку складається відповідний акт Виробником.

Споживач сплачує витрати води згідно з пунктами 3.3, 3.4 цих Правил.               

8.8 При наявності заборгованості за спожиті послуги понад 2 (два) місяці.                                         

Заборгованість, при якій Споживач може бути відключений від мереж водопостачання та/чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами водопостачання та/чи водовідведення, та/або припинення щомісячної сплати реструктуризованої заборгованості. Якщо споживач після отримання попередження про заборгованість, протягом 10 – ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надання послуг шляхом відключення від централізованих мереж водопостачання та/чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати заборгованості та затрат на від’єднання та під’єднання до центральних мереж, опломбування, Споживачу відновлюється надання послуг. Всі дії зі сторони КП «Іршанське комунальне підприємство» оформляються актами:

№1) акт на відключення від послуг;

№2) акт про умови водокористування в період відключення;

№3) акт на відновлення послуг.

За час, коли Споживач був від’єднаний від центральних мереж, нарахування проводиться згідно з актом №2.

Спірні питання вирішуються в судовому порядку.

9. Протипожежні пристрої

9.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

9. 2. Кожний проект внутрішньо будинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням до виробника може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

9.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником виробника в закритому стані. За цілісніть пломби відповідає споживач.

З метою недопущення самовільного і без облікового водокористування виробник також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

9.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

9.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

9.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 3.3 цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.

9.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками виробника. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити виробника за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводиться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек за час фактичного водокористування.

Без узгодження з виробником споживач не має права знімати пломбу.  

9.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомлення виробника може здійснювати лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов’язаний протягом доби надати виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування.

9.9. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та виробнику.

9.10. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.   

10. Профілактика мереж

10.1. Споживачі зобов’язані дотримуватися Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжилокомунгоспу від 17.05.2005 № 76, тримати в належному технічному стані внутрішньо будинкові, дворові і внутрішьоквартальні мережі, споруди і пристрої, що перебувають у них на балансі.

10.2. Колодязі, встановлені на мережах водовідведення, що належать споживачам, мають бути завжди доступні для огляду, вільні від завалів грунтом, будівельним сміттям тощо. Забороняється залишати колодязі з нещильно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Взимку споживачі зобов’язані очищати ляди колодязів від снігу та льоду. Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням відстані до колодязя в метрах. У разі пропажі або поломки ляд колодязів споживачі повинні придбати нові.

10.3. У випадку, коли засмічення дворової мережі водовідведення, що перебуває на балансі споживача, загрожує нормальній роботі вуличної мережі водовідведення або коли прочищення дворової мережі водовідведення споживачем виконано не в повному обсязі, виробник може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами і засобами за угодою із споживачем.    

11. Ремонт, експлуатація та підготовка систем водопостачання та водовідведення до роботи взимку.

11.1. Вуличні, квартальні, дворові, будинкові мережі, споруди і обладнання систем водопостачання та водовідведення обслуговуються та реконструюються тим підприємством, у якого ці об’єкти перебувають на балансі.

11.2. Споживачі зобов’язані мати схеми або виконавчі креслення своїх мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і в середині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв). Споживачі, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з виробником. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені з виробником, один примірник яких зберігається у виробника.

11.3. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури, обладнання і вузлів обліку до роботи взимку входить до обов’язків споживачів.

До зимового періоду споживачі повинні:

а) ліквідувати всі наявні та приховані витоки води;

 б) замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;

в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;

г) захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;

д) забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових майданчиках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;

е) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;

є) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;

ж) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь